Rechtbank Amsterdam 28 maart 2014 (telg fraudeverdachte), ECLI:NL:RBAMS:2014:1518Rechtbank Amsterdam 28 maart 2014 (telg fraudeverdachte), ECLI:NL:RBAMS:2014:15

Door de rechtbank Amsterdam is geoordeeld dat de Telegraaf niet gehouden is tot rectificatie van twee artikelen. Eiser had dit gevorderd in kort geding na aanleiding van publicaties over hem op de voorpagina en op de website van de krant. Bij toewijzing van een dergelijke vordering, wordt het grondrecht zoals is neergelegd in art. 10 EVRM beperkt. Dit kan alleen indien bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Als de uitingen als onrechtmatig kwalificeren zoals in art. 6:162 BW is dit een wettelijke beperking, zoals hiervoor bedoeld. Voor het antwoord op de vraag of een beperking op de vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd is, moeten all wederzijdse belangen tegen elkaar worden afgewogen. In onderhavige zaak is het belang van de Telegraaf er in gelegen dat zij zich als nieuwsmedium in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend miet kunnen uitlaten over misstanden n de maatschappij. Het belang van de eiser is er in gelegen dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen.


De rechtbank oordeelde dat het belang van de Telegraaf in deze zwaarder woog en hield daarbij rekening met de volgende omstandigheden:


1) de mate waarin de verdenkingen ten tijde van de publicatie steun vonden in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal.


2) de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor diegene op wie de verdenking betrekking heeft.


3) de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogd te stellen.


De publicaties van de Telegraaf worden niet onrechtmatig geacht en de vordering wordt afgewezen.


Categorie├źn: nocategory

Tags: , , , , , ,