Rechtbank Amsterdam 28 september 2011 (Brein tegen NSE), B9 10203Rechtbank Amsterdam 28 september 2011 (Brein tegen NSE), B9 10203

Gedaagde NSE is exploitant van een platform voor Usenet diensten, een wereldwijd platform voor het uitwisselen van berichten. Brein vordert diverse verklaringen voor recht.


Het enkele feit dat op de servers van NSE enkel alfanumerieke artikelen staan (en zij in het kader van het synchronisatieproces alfanumerieke artikelen aanbiedt) staat er niet aan in de weg dat van een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging of openbaarmaking sprake kan zijn. Het doel van art. 13a Aw is om kopieën die slechts een technisch en functioneel doel hebben, buiten het bereik van het auteursrecht te houden. I.c. is van tijdelijke reproducties van voorbijgaande aard geen sprake.


NSE maakt niet (mede) openbaar, voor zover zij artikelen in het kader van het synchronisatieproces aan andere USP’s ter beschikking stelt, omdat geen sprake is van een nieuw publiek. Maar zij maakt wel openbaar voor zover zij de middels synchronisatie ontvangen artikelen op haar spoolservers plaatst, omdat ze die artikelen aldus ter beschikking stelt aan een nieuw publiek, te weten de gebruikers van haar resellers. Dus: NSE maakt inbreuk op de auteursrechten op werken en de naburige rechten indien NSE binaries waarin de betreffende werken zijn belichaamd geheel of gedeeltelijk vanaf haar spoolservers aan gebruikers (van haar resellers) te beschikking stelt.


Het handelen van NSE is in strijd met de jegens de bij Brein aangeslotenen in acht te nemen zorgvuldigheid. NSE faciliteert welbewust de openbaarmaking van illegale content door andere USP’s door de gebruikers op haar servers geposte binaries vanaf haar servers ter beschikking te stellen aan bedoelde andere USP’s, opdat zij de betreffende binaries ter beschikking van de bij hen aangesloten abonnees kunnen stellen. Dat is onrechtmatig jegens de rechthebbenden op de in die binaries vervatte werken.


Categorie├źn: Auteursrecht, nocategory, Usenet

Tags: , , , , , ,