Rechtbank Amsterdam 29 oktober 2009 (123video), IEPT20091029



Rechtbank Amsterdam 29 oktober 2009 (123video), IEPT20091029

Een gebruiker van 123Video, een user-generated video website, heeft porno-video van en met Kim Holland geupload. Daardoor heeft de uploader de tussen met en 123video geldende algemene voorwaarden geschonden. 123Video wil van ISP Ziggo de NAW-gegevens van deze uploader.


Een aanbieder van webdiensten kan onder omstandigheden gehouden zijn om de gevraagde gegevens van een gebruiker van die webdiensten te verstrekken aan rechthebbenden. Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van onrechtmatig handelen, of een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit een overeenkomst, van de desbetreffende gebruiker en ten tweede dient buiten redelijke twijfel te zijn dat degene van wie de gevraagde persoonlijke gegevens ter beschikking dienen te worden gesteld ook daadwerkelijk degene is die zich aan dit handelen schuldig zou hebben gemaakt. In dat geval kan het zo zijn dat de privacy-belangen van de betrokkenen bij het geheim houden van hun gegevens moeten wijken voor het belang van de rechthebbenden om tegen het onrechtmatig handelen op te treden.


De ernst van het misbruik van de website van 123video door de uploader en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor 123video leveren een zo zwaarwegend belang van 123video op dat het belang van Ziggo bij de bescherming van de privacy-gevoelige informatie van haar gebruikers in dit geval dient te wijken.


Categorie├źn: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Merkenrecht, nocategory, Positie tussenpersonen

Tags: , ,