Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (gmlrr), ECLI:NL:RBAMS:2017:318

Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (gmlrr), ECLI:NL:RBAMS:2017:318

Vaststaat dat Pixfund in de zomer van 2015 zonder toestemming van eiser en zonder vermelding van zijn naam als maker van de foto’s, de foto’s (onder meer) op de website glmrr.com heeft geplaatst en daarmee openbaar heeft gemaakt. Gelet daarop is in beginsel sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser en daarmee tevens van onrechtmatig handelen van Pixfund jegens eiser op grond waarvan Pixfund schadeplichtig is. Het door Pixfund gestelde ontbreken van kwade opzet doet daar niets aan af. Ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. De stelling van Pixfund dat de foto’s slechts in klein formaat op de website zijn geplaatst, doet evenmin aan de inbreuk af. Ten slotte maakt het feit dat de betreffende actrice de foto’s op haar Instagram-account heeft gepubliceerd niet dat het daardoor Pixfund vrij stond om zonder toestemming van de auteursrechthebbende (eiser) de foto’s op haar website te plaatsen. Het voorgaande is slechts anders indien het beroep van Pixfund op het citaatrecht zou slagen.

Het beroep op het citaatrecht van Pixfund wordt verworpen reeds omdat het gebruik van de foto’s op de website van Pixfund zodanig is geschied dat deze geen ondergeschikt onderdeel van de publicatie uitmaken waardoor niet is voldaan aan lid 2 van artikel 15a Aw.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's

Tags: , , , , , , ,