Rechtbank Amsterdam 3 maart 2010 (wakkere accountant), LJN BL7227 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BL7227)Rechtbank Amsterdam 3 maart 2010 (wakkere accountant), ECLI:NL:RBAMS:2010:BL7227, LJN BL7227


Executiegeschil over merkinbreuk. Het doel van het vonnis van de voorzieningenrechter is tweeërlei. Enerzijds strekt het verbod het teken NOvRA te gebruiken ertoe verwarring bij het in aanmerking komende publiek met het merk NIVRA te voorkomen. Anderzijds geldt voor de tekens AAA en RAA dat moet worden voorkomen dat de onjuiste indruk wordt gewekt dat de titel AA en RA beschermde titels van NOvRA (thans OvRAN) zijn. De wijze waarop deze doelstellingen moeten worden bereikt, de inhoud van de veroordeling, is in het vonnis van de voorzieningenrechter zeer ruim geformuleerd. Onder het verbod valt blijkens het dictum ieder gebruik in het economisch verkeer van die tekens, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de websites en in andere uitingen van gedaagden.


De rechtbank stelt voorop dat gedaagden naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningenrechter een hoop heeft gedaan, maar niet genoeg. De rechtbank wijst er in de eerste plaats op dat op de nieuw in gebruik genomen website nog veelvuldig de handelsnaam NOvRA is te vinden.


Voor zover gedaagde aanvoert dat de website www.novra.org op zwart is gezet, stelt de rechtbank (ten overvloede) vast dat zij niet (gemotiveerd) betwist dat alle onderliggende pagina’s eenvoudig via zoektermen in Google konden worden bereikt. Dat zij er ten onrechte van uitging dat daarmee geen sprake meer was van gebruik in het economisch verkeer, komt voor haar rekening.
Gelet op het feit dat op de nieuwe site ongewijzigd de nieuwsbrieven worden overgenomen met daarin de verboden aanduidingen en op de nieuwe site het teken NOvRA precies op die plek wordt gebruikt waar sprake is van doorklik(inlog)-mogelijkheden en de gebruiker derhalve extra oplettend zal zijn, kan niet gezegd worden dat de vereiste zorgvuldigheid is betracht. Dit is ook het geval voor zover de bedoelde webpagina’s via Google nog altijd eenvoudig benaderbaar zijn.


Categorieën: Executiegeschillen, Hyperlinks, Merkenrecht, nocategory, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , , ,