Rechtbank Amsterdam 3 november 2011 (verschoonbare termijnoverschrijding), LJN BU5281 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5281)Rechtbank Amsterdam 3 november 2011 (verschoonbare termijnoverschrijding), ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5281, LJN BU5281


Verweerder heeft niet uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat de elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften is geopend, als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, van de Awb.


De rechtbank is van oordeel dat het langs elektronische weg ingediende bezwaarschrift geen bezwaarschrift is als bedoeld in artikel 6:4 van de Awb. Dat de per e-mail ingezonden tekst kan worden geprint, maakt niet dat de e-mail zelf ook voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste. De rechtbank komt mede tot dit oordeel, gelet op de bijzondere wettelijke regeling die in de artikelen 2:13 en verder van de Awb is opgenomen voor elektronische berichten. Indien die berichten wel zouden worden gezien als schriftelijk, zou aan die bijzondere wettelijke regeling de grond komen te ontvallen.


De termijnoverschrijding kan echter op grond van art. 6:11 Awb wel verschoonbaar worden geacht. Eiser heeft bij het bestuurssecretariaat van verweerder telefonisch geïnformeerd of hij zijn bezwaarschrift per e-mail kon toesturen. Het antwoord daarop was bevestigend en hem is vervolgens de naam en het e-mailadres van de bestuurssecretaris verstrekt. Eiser heeft na de elektronische verzending van zijn bezwaarschrift naar het door verweerder opgegeven e-mailadres diezelfde dag een aan hem persoonlijk gerichte ontvangstbevestiging ontvangen van het bestuurssecretariaat van verweerder. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de bestuurssecretaresse die telefonisch de informatie aan eiser heeft verstrekt over de mogelijkheid van elektronische verzending van het bezwaarschrift, niet bevoegd is om namens het dagelijks bestuur over die materie uitspraken te doen. Eiser had daarom niet mogen afgaan op die informatie. Naar het oordeel van de rechtbank maakt het afgaan op die mededelingen eisers handelen weliswaar niet juist, maar wel verschoonbaar.


Categorieƫn: Berichtenverkeer, Bestuursrecht, E-mail, nocategory

Tags: , , , , , , ,