Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018 (genomineerde voor Joke Smit-prijs), ECLI:NL:RBAMS:2018:383

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018 (genomineerde voor Joke Smit-prijs), ECLI:NL:RBAMS:2018:383

De vraag of de geportretteerde een redelijk belang heeft bij zijn verzet tegen openbaarmaking van zijn portret, dient te worden beantwoord aan de hand van een zelfde belangenafweging als bij de botsing tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht ter bescherming van eer of goede naam.

Portretfoto’s van eiser zijn op internet eenvoudig te vinden, onder meer op de website van de Stichting. In samenhang bezien met de overige omstandigheden van het geval (de ernst van de beschuldigingen, de mate waarin daarvoor steun te vinden is in het feitenmateriaal, de mate waarin eiser kan worden aangemerkt als publieke figuur en de vermelding in het artikel dat eiser de beschuldigingen ontkent en dat hij in de strafzaak is vrijgesproken), levert dit geen, althans een onvoldoende redelijk belang op bij eiser verzet tegen de publicatie van de foto.

Voor het noemen van de volledige naam van eiser in het artikel bestond voldoende grond, gelet op zijn nominatie voor de Joke Smitprijs. Daarbij is van belang dat bij de bekendmaking van de genomineerden aan het publiek, de volledige namen van alle genomineerden waren genoemd.

De andere twee genomineerden waren vrouwen. Daardoor was de identiteit van eiser voor het publiek eenvoudig te achterhalen.

Ten slotte is eiser voldoende mogelijkheid tot weerwoord geboden.

Categorieën: Foto's, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht

Tags: , , , , ,