Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018 (Joke Smit-prijs), ECLI:NL:RBAMS:2018:383

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018 (Joke Smit-prijs), ECLI:NL:RBAMS:2018:383

In dit geval gaat het om beschuldigingen van wangedrag. In de eerste plaats dient te worden onderzocht in hoeverre de uitlatingen steun vinden in het ten tijde van de publicatie beschikbare feitenmateriaal. Anders dan eiser meent, is er voor de gedane uitlatingen voldoende steun te vinden in de feiten. Het artikel bevat onder meer een verkorte weergave van de verklaringen van twee vrouwen die weliswaar niet met naam in de krant zijn genoemd, maar van wie de namen wel bekend zijn bij de redactie. Met de identiteit van één van hen is eiser bekend vanwege de tegen hem gevoerde strafzaak. Dat eiser niet weet wie achter een bepaalde naam schuil gaat, maakt haar verklaring nog niet onbetrouwbaar. De journalist heeft uitvoerig gesproken met beide vrouwen om zich te vergewissen van de geloofwaardigheid van hun beschuldigingen, en heeft daarvan een verslag opgemaakt dat zich onder de stukken bevindt. Beide vrouwen hebben afzonderlijk tegenover hem gedetailleerde verklaringen afgelegd en verteld over gedrag van eiser dat in beide zaken gedeeltelijk van vergelijkbare aard was (strelen van borsten en billen). Dit draagt bij aan de geloofwaardigheid van hun verklaringen. Bovendien zijn – kennelijk letterlijke – transcripten overgelegd van de door de journalist met de vrouwen gevoerde gesprekken, welke transcripten als zodanig niet zijn betwist.

De onderzoeksresultaten van de journalist rechtvaardigden in beginsel publicatie daarvan.

Seksueel overschrijdend gedrag is immers een misstand die de hele samenleving raakt. Dat geldt te meer wanneer daarbij kwetsbare jongeren betrokken zijn en wanneer dat gedrag zich voordoet in ongelijkwaardige relaties, zoals in dit geval.

Daarbij komt dat eiser was genomineerd voor de Joke Smitprijs, een prijs ter beloning van gedrag dat in schril contrast staat met de eiser verweten gedragingen. Door deze nominatie is eiser bovendien, zij het in beperkte mate, een publieke figuur geworden, waardoor hij zich in zoverre meer publiciteit moet laten welgevallen dan de gemiddelde burger.

Alles overziende, weegt het belang van TMG bij publicatie van het artikel zwaarder dan het belang van eiser bij bescherming van zijn eer en goede naam.

Eis tot verwijdering van het artikel van alle door TMG geëxploiteerde websites en plaatsing van een rectificatie met de in het petitum van de dagvaarding opgenomen tekst, zowel online als in de papieren versie van De Telegraaf wordt afgewezen.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , ,