Rechtbank Amsterdam 31 maart 2010 (chatsite), IEPT 20100331Rechtbank Amsterdam 31 maart 2010 (chatsite), IEPT 20100331

Gay Group exploiteerd gaychat.nl, chat-website gericht op homoseksuelen. Gedaagde exploiteert bullchat, die inbreuk zou maken op auteursrecht van gaychat, en onrechtmatig zou zijn wegens slaafse nabootsing.


De rechtbank oordeelt dat Gay Group, in het licht van de gemotiveerde betwisting door gedaagde, onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat gaychat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en dat de vormgeving van gaychat.nl destijds dus niet is ontleend aan andere, reeds bestaande chat-websites zoals chatboy.nl. Daar dit wel op haar weg had gelegen, concludeert de rechtbank dat niet is vast komen te staan dat gaychat.nl een werk is dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.


De rechtbank overweegt dat van het door Gay Group gestelde onrechtmatig handelen door gedaagde in de vorm van slaafse nabootsing alleen sprake kan zijn, indien het gaat om nabootsing van een product met voldoende onderscheidend vermogen, en bij die nabootsing, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen, terwijl door dit na te laten verwarring wordt gesticht. Voor onderscheidend vermogen is vereist dat het product zich uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten onderscheidt, zodat het product een eigen plaats in de markt inneemt. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen gaychat.nl en de hiervoor genoemde andere chat-websites voldoet gaychat.nl hier naar het oordeel van de rechtbank niet aan.


Categorie├źn: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,