Rechtbank Amsterdam 31 maart 2010 (Volkskrant), mediareport.nlRechtbank Amsterdam 31 maart 2010 (Volkskrant),
**mediareport.nl**

In de Volkskrant zijn tussen 2002 en 2005 verschillende artikelen over eiser verschenen. Deze worden bewaard in het gedigitaliseerde archief van de Volkskrant. Voorts zijn de artikelen op internet te vinden, wanneer op zoekmachine Google eiser’s naam wordt ingetypt. Eiser vordert de Volkskrant te bevelen om de genoemde artikelen uit het archief en van internet te verwijderen. Hij ondervindt nog altijd hinder van de artikelen, waarvan de rechtmatigheid op zichzelf in deze procedure niet wordt betwist.


Omdat uit de tekst van art. 20 Gw volgt dat het artikel uitsluitend verticale werking heeft, komt aan eiser jegens de Volkskrant geen beroep op het recht om in zijn levensonderhoud en dat van zijn kinderen te voorzien toe.


Belangenafweging: belang van vrijheid van meningsuiting van de Volkskrant en bescherming van eer en goede naam van eiser.


De samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere (online) archivering. Media hebben bij het dienen van dit publieke belang een belangrijke taak. De pers heeft namelijk de primaire rol van publieke waakhond, maar een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar maken van nieuws in archieven. Daarmee is een verplichting tot het verwijderen van artikelen, die op zichzelf rechtmatig zijn, niet goed te verenigen. De archivering zou dan geen betrouwbare getuigenis van het verleden meer vormen. De belangen afwegend, is de rechtbank van oordeel dat het belang van eiser bij bescherming van zijn eer en goede naam niet opweegt tegen het recht op vrijheid van meningsuiting aan de zijde van de Volkskrant B.V.


Categorie├źn: Archief, nocategory, Pers, Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , ,