Rechtbank Amsterdam 31 maart 2010 (VPRO), mediareport.nlRechtbank Amsterdam 31 maart 2010 (VPRO),
**mediareport.nl**

Op 17 oktober 2003 is in een radioprogramma van de VPRO aandacht besteed aan eiser en het faillissement van diens onderneming. De uitzending is via
www.vpro.nl
en via
www.deochtenden.nl
nog steeds te beluisteren. Op de website van de VPRO is als titel van de uitzending vermeld: “eiser en zijn slagveld aan schulden”. Eiser wil dat die uitzendingen uit het archief verwijderd worden, omdat ze een aantasting vormen van zijn eer en goede naam. De vraag of de uitzending zelf onrechtmatig jegens eiser is, is niet aan de rechtbank voorgelegd. Het moet er derhalve voor gehouden worden dat die uitzending rechtmatig was en is.


Weliswaar kan het zo zijn dat – ook niet onrechtmatige – via internet beschikbare uitzendingen jaren na de oorspronkelijke uitzending ervan nog negatieve gevolgen hebben voor de betrokken personen, maar daar staat tegenover dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere (online) archivering, zeker als het gaat om op zich rechtmatige uitzendingen. De belangen afwegend, is de rechtbank dan ook van oordeel dat de door de VPRO aangevoerde belangen zwaarden wegen dan de belangen van eiser en dat de VPRO derhalve niet onrechtmatig handelt jegens eiser. Nu is vast komen te staan dat de VPRO jegens eiser niet onrechtmatig handelt door de uitzending via het internet beschikbaar te maken en beschikbaar te houden, is er geen wettelijke grond voor beperking van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde recht van de VPRO op vrijheid van meningsuiting.


Categorieën: Archief, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,