Rechtbank Amsterdam 4 april 2014 (Stadgenoot), IEPT20140404Rechtbank Amsterdam 4 april 2014 (Stadgenoot), IEPT20140404

Kort geding. Voldoende aannemelijk is dat Stadgenoot schade ondervindt van de uitlatingen van gedaagde waarin zij wordt beschuldigd van strafbare feiten met betrekking tot genoemde brandstichtingen, in die zin dat haar goede naam daarmee wordt aangetast. Gelet daarop en nu de beschuldigingen van gedaagde onvoldoende steun vinden in de feiten, zal hij worden


veroordeeld die uitlatingen van zijn websites, weblogs dan wel andere openbare media te verwijderen.


Overwogen wordt dat de aard van de geuite verdenkingen en de ernst van de te verwachten


gevolgen voor de genoemde personen, die hebben gehandeld in de uitoefening van hun functie en niet op persoonlijke titel, meebrengt dat gedaagde zal worden veroordeeld de namen van medewerkers van Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden te verwijderen van zijn weblogs en/of websites, voor zover hij hen in verband brengt met strafbare feiten of


woorden van gelijke strekking.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Weblog

Tags: , , ,