Rechtbank Amsterdam 4 april 2017 (van LeaseWeb naar Novoserve), ECLI:NL:RBAMS:2017:2129

Rechtbank Amsterdam 4 april 2017 (van LeaseWeb naar Novoserve), ECLI:NL:RBAMS:2017:2129

Conflict tussen eiser oud-werkgever en gedaagde oud-werknemer over vermeende schending van concurrentiebeding.

In artikel 7.1 is een schriftelijke motivering van het concurrentiebeding opgenomen. Daarin is een beperking tot de regio Amsterdam opgenomen. In artikel 7.2 van de arbeidsovereenkomst is het daadwerkelijke concurrentiebeding opgenomen, nu zonder geografische beperking. Aangezien artikel 7.2 geen geografische beperking bevat, is de kantonrechter voorshands van oordeel dat daaruit voldoende blijkt dat het de bedoeling van partijen was dat het gedaagde niet was toegestaan om binnen twaalf maanden na het eindigen van zijn dienstverband bij concurrenten van LeaseWeb in dienst te treden. Anders heeft het concurrentiebeding ook weinig nut, nu LeaseWeb hostingdiensten en oplossingen aan klanten over de hele wereld aanbiedt en de concurrentie derhalve niet is beperkt tot de regio Amsterdam. Ook gedaagde had dit mede gelet op zijn functie, redelijkerwijs ook zo moeten begrijpen.

De kantonrechter is voorshands van oordeel dat, in verhouding tot het te beschermen belang van LeaseWeb, gedaagde door het concurrentiebeding niet onbillijk wordt benadeeld. Daarbij weegt de kantonrechter mee dat gedaagde ervan op de hoogte was, dat NovoServe een concurrent van LeaseWeb is. Hij wist derhalve dat een overstap naar NovoServe mogelijk in strijd zou zijn met zijn concurrentiebeding. De kantonrechter ziet wel aanleiding, nu de kennis op het vakgebied waarin gedaagde werkzaam is snel veroudert, om het concurrentieverbod in de duur te schorsen vanaf zes maanden na betekening van dit vonnis. Omdat het relatiebeding gehandhaafd blijft, wordt na die zes maanden nog steeds voldoende aan de belangen van LeaseWeb tegemoet gekomen.

Categorie├źn: Verbintenissenrecht

Tags: , , , ,