Rechtbank Amsterdam 4 juni 2008 (Telegraaf vs. Volkert van der G.), LJN BD3057. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD3057)
Rechtbank Amsterdam 4 juni 2008 (Telegraaf vs. Volkert van der G.), LJN BD3057. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD3057)

Telegraaf moet schadevergoeding betalen aan moordenaar Pim Fortuyn. Publicatie in De Telegraaf (en op de website van die krant) over beweerde betrokkenheid van de moordenaar van Pim Fortuyn bij een andere moord, zijn door de Rechtbank Amsterdam onrechtmatig bevonden. Vergoeding toegekend van €2.500,- wegens immateriële schade; De Telegraaf voorts veroordeeld in de proceskosten. De hoofdredacteur van de De Telegraaf en de schrijver van de publicaties zijn eveneens aansprakelijk. Ook een strafrechtelijk veroordeelde persoon heeft in beginsel recht op bescherming van zijn eer en goede naam. Het in verband brengen van een veroordeelde moordenaar met een andere moord levert schending van die goede eer en naam op. In dit geval is die schending onrechtmatig. De publicaties laten nauwelijks ruimte voor een andere conclusie dan dat de moordenaar van Pim Fortuyn betrokken is bij de moord op een milieuambtenaar in 1996 en dat de Nationale Recherche in toenemende mate over bewijs daarover beschikt. Het rapport van de Nationale Recherche waarop De Telegraaf zich beroept, rechtvaardigt die conclusie echter niet. De Telegraaf mocht wel publiceren over het rapport, en ook uitgaan van de betrouwbaarheid daarvan. Wederhoor daarover behoefde niet plaats te vinden.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)