Rechtbank Amsterdam 6 april 2017 (Telegraaf vs. Loterijverlies), ECLI:NL:RBAMS:2017:2131

Rechtbank Amsterdam 6 april 2017 (Telegraaf vs. Loterijverlies), ECLI:NL:RBAMS:2017:2131

Voorop staat dat de uitingen waar het hier om gaat te maken hebben met een kwestie van algemeen belang. Om te beginnen de handelwijze van de Staatsloterij om bij de trekkingen ook de niet verkochte loten te betrekken, waarmee zij zich volgens de Hoge Raad schuldig heeft gemaakt aan misleiding van het publiek. In aansluiting daarop de vraag of de (voorzitter van) Loterijverlies, die zich de belangen van de ‘gedupeerden’ aantrekt, wel op correcte wijze omgaat met hun inschrijfgelden en de vraag of de berichtgeving in De Telegraaf daarover mogelijk wordt beïnvloed door de omstandigheid dat de Staatsloterij in die krant adverteert. De discussie over (al) deze vraagstukken kan worden aangemerkt als een debat van algemeen belang.

Anders dan Loterijverlies c.s. heeft bepleit houdt deze brief wel degelijk een oproep in om eiser-sub2 (persoonlijk) negatief te benaderen. Weliswaar wordt verzocht om ‘vriendelijk te vragen’ op te houden met ‘het saboteren van jullie claim’, maar daarnaast worden de ruim 190.000 gedupeerden uitgenodigd om ‘de aanval te openen op’ De Telegraaf en eiser-sub2 en om ‘de druk op (…) vooral ‘journalist’ eiser-sub2 te maximaliseren’. Het vermelden van het (privé) telefoonnummer van eiser-sub2 in combinatie met deze oproep, is een ontoelaatbare inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Na een dergelijke oproep kan Loterijverlies mede verantwoordelijk worden gehouden voor de daarop volgende (re)acties. Daarnaast is aannemelijk dat eiser-sub2 ernstig wordt belemmerd in zijn werkzaamheden als journalist doordat hij zijn telefoon ten gevolge van de vele oproepen heeft moeten uitzetten, waardoor (andere) berichten die van belang zijn voor zijn werk hem mogelijk niet bereiken.

De conclusie is dat Loterijverlies door het verspreiden van deze oproep in de Informatiebrief met vermelding van het telefoonnummer van eiser-sub2, onrechtmatig jegens TMG c.s. heeft gehandeld. De vordering om (dit onderdeel van) de brief van internet te verwijderen en aan de betrokkenen een e-mail met een ‘rectificatie’ te sturen zal daarom worden toegewezen. Dat geldt ook voor (een veroordeling tot) de verwijdering van de oproep op internet, ook al is het telefoonnummer van eiser-sub2 daarbij niet vermeld, aangezien de verzending van de brief en de plaatsing van het bericht door de vrijwel gelijkluidende inhoud onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , ,