Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2016 (vlinderscrime), ECLI:NL:RBAMS:2016:6282

Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2016 (vlinderscrime), ECLI:NL:RBAMS:2016:6282

Het betoog van gedaagde, dat hij moet worden gelijkgesteld aan een columnist of recensent en dat hij daarom een grote vrijheid heeft om zonder toepassing van hoor en wederhoor en met gebruikmaking van overdrijving en eenzijdige belichting zijn mening te geven over gebeurtenissen en personen, gaat niet op. Weliswaar heeft de website vlinderscrime.nl een heel eigen stijl – volgens gedaagde zelf een kruising tussen Peter R. de Vries en Geenstijl – en daardoor een hoger sensatiegehalte dan de misdaadverslaggeving van de serieuzere media, maar dat maakt gedaagde nog niet tot een columnist. Hij opinieert niet, maar hij wrijft eisers strafbare feiten aan. Die beschuldigingen kun je – anders dan gedaagde suggereert – moeilijk met een korrel zout nemen. Bovendien strookt dit betoog van gedaagde niet met zijn eigen standpunt dat de waarheid over eisers maar eens boven tafel moet komen. Bij de beoordeling van dit geschil dient dan ook het toetsingskader voor een journalist te worden toegepast.

Het gaat hier om een uiterst negatieve publicatie over eisers. Voor het bereiken van het doel van gedaagde – het ontmaskeren van eisers als de verantwoordelijken voor een groot aantal liquidaties – is het niet nodig hun portretfoto’s of volledige namen te publiceren. Eisers zijn geen publieke figuren en zij hebben niet zelf de publiciteit gezocht. Publicatie van de foto’s van eisers en vermelding van hun volledige namen levert in de gegeven omstandigheden een disproportionele inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer op.

Categorieën: Foto's, Journalist, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht

Tags: , , , , , , , ,