Rechtbank Amsterdam 7 april 2014 (Garbo), ECLI:NL:RBAMS:2014:1764Rechtbank Amsterdam 7 april 2014 (Garbo Amsterdam
), ECLI:NL:RBAMS:2014:1764

Eiser heeft merknaam geregistreerd en onderneming onder handelsnaam gedreven van recenter datum en inbreukmakend op merknaam en handelsnaam van gedaagde. Hoewel de naam van de door gedaagde gegeven feesten strikt genomen “Garbo for Women” is, heeft eiser niet betwist dat in de lesbische scene de “Garbo feesten in Amsterdam” al jarenlang een begrip zijn.


Gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat, indien op internet op de term “Garbo Amsterdam” wordt gezocht, bij de resultaten de ondernemingen van partijen door elkaar heen staan vermeld. Gedaagde heeft er belang bij dat het verwarringsgevaar zo snel mogelijk wordt beëindigd. Eiser zal dan ook worden veroordeeld het gebruik van de namen Garbo Amsterdam, garboamsterdam.nl en garboamsterdam.com te staken en gestaakt te houden en om deze domeinnamen over te dragen aan gedaagde.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , ,