Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019 (Iron web), ECLI:NL:RBAMS:2019:3352

Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019 (Iron web), ECLI:NL:RBAMS:2019:3352

Geschil over opzegging bankrelatie door ING. Eiseressen houden zich allen met min of meer dezelfde activiteiten bezig, die vooral gerelateerd zijn aan software en internet. Kort gezegd exploiteren zij verschillende websites die gericht zijn op particulieren. ING heeft haar vermoedens van dubieuze handelspraktijken niet slechts gebaseerd op geruchten op een vage site die anoniem wordt gehost en aan de ‘gele hesjes’ lijkt te zijn gelieerd. De vennootschappen miskennen daarmee echter dat ING zich ook heeft gebaseerd op serieuze aantijgingen (oplichting en misleidende handelspraktijken) in een serieuze krant (Le Monde).

Voorshands is niet aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat ING in de gegeven omstandigheden van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

Categorieën: Financiële dienstverlening, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , ,