Rechtbank Amsterdam 8 januari 2014 (bloembollen), ECLI:NL:RBAMS:2014:7Rechtbank Amsterdam 8 januari 2014 (bloembollen), ECLI:NL:RBAMS:2014:7

Geschil over toepasselijkheid van algemene voorwaarden in B2B e-commerce conflict. De rechtbank zoekt aansluiting bij de ‘Opinion 13 Inclusion of Standard Terms’, opgesteld door de CISG Advisory Council.


Vaststaat dat in de door eiser overgelegde offerte (en ook onderaan de door gedaagde ondertekende orderbevestigingen) voor het raadplegen of downloaden van de Anthos-voorwaarden wordt verwezen naar de website van eiser. Niet gebleken is dat de Anthos-voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst niet toegankelijk voor gedaagde waren.


Verder voert gedaagde aan dat er meerdere versies van de Anthos-voorwaarden op de website staan, zodat geen van die versies van toepassing is op de overeenkomst. gedaagde beroept zich daarbij op jurisprudentie van de Hoge Raad in het geval sprake is van verschillende sets algemene voorwaarden. Ook dit verweer wordt verworpen. In het onderhavige geval is geen sprake van verschillende sets van algemene voorwaarden die alle van toepassing worden verklaard op de overeenkomst, maar sets voor verschillende landen. Nu voor gedaagde voldoende duidelijk kon zijn dat voor haar de versie Verenigde Staten van toepassing zou zijn, kan niet geoordeeld worden dat sprake is van een situatie dat onduidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. Het beroep van gedaagde op de jurisprudentie van de Hoge Raad gaat dan ook niet op. De omstandigheid dat gedaagde, zoals zij verder aanvoert, eerst naar beneden moet scrollen alvorens zij de versie ‘for the United States’ daadwerkelijk aantreft, doet aan het voorgaande niet af.


Op grond van het voorgaande wordt het ervoor gehouden dat gedaagde ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid had tot kennisneming van de Anthos-voorwaarden. De conclusie is derhalve dat van het aanbod van eiser de Anthos-voorwaarden deel uitmaakten en dat gedaagde met aanvaarding van dat aanbod door ondertekening van de orderbevestigingen ook de toepasselijkheid van de Anthos-voorwaarden heeft aanvaard.


Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce, nocategory

Tags: , , , , , ,