Rechtbank Amsterdam 8 mei 2019 (aangescherpt YouTube beleid), ECLI:NL:RBAMS:2019:4030

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2019 (aangescherpt YouTube beleid), ECLI:NL:RBAMS:2019:4030

Mislukte samenwerking tussen Zoom.in en Music Nations inzake de exploitatie van YouTubekanalen. Naar aanleiding van aangescherpt beleid van YouTube zijn Music Nations en Zoom.in met elkaar in conflict geraakt. Zowel Zoom.in als Music Nations stellen dat de tussen hen geldende overeenkomst is ontbonden respectievelijk dient te worden ontbonden en dat de ander gehouden is schade te vergoeden. Music Nations heeft de overeenkomst niet buitengerechtelijk kunnen ontbinden: de aan de ontbinding ten grondslag gelegde tekortkomingen betreffen geen tekortkoming van Zoom.in, maar zijn een logisch gevolg van het aangescherpte YouTube Beleid. De door Zoom.in gevorderde ontbinding wordt toegewezen: het aangescherpte YouTube beleid levert een gewijzigde omstandigheid op waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hadden gehouden. Music Nations moet aan Zoom.in de schade vergoeden die zij heeft geleden wegens wanprestatie van Music Nations: Music

Nations is tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst door niet op te treden tegen een te hoog aantal malafide kanalen, waardoor Zoom.in haar roll up tool is verloren, en door niet mee te werken aan het gewijzigd beleid van YouTube inzake subnetworks. Zoom.in moet aan Music Nations de schade vergoeden die zij heeft geleden door onrechtmatig handelen van Zoom.in: Zoom.in heeft, na verhanging van de kanalen van Music Nations, de AdSense-gelden van Music Nations zonder goede grond onder zich gehouden. Verwijzing naar de schadestaatprocedure.

Categorieën: Filmpjes op internet, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , , ,