Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2014 (de rijkste man van Curaçao), ECLI:NL:RBAMS:2014:6604

Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2014 (de rijkste man van Curaçao), ECLI:NL:RBAMS:2014:6604

In de kop van het krantenartikel, die ook vindbaar is via Google, alsmede de naam van de eiser, staat dat eiser – in de papieren versie van De Telegraaf aangeduid als topman van Curaçao en in de digitale versie de rijkste man van Curaçao – is beschuldigd van (het doen van) een doodsbedreiging. Dat is in de samenvatting herhaald. Dat eiser ervan is beschuldigd een doodsbedreiging te hebben gedaan, staat vast. Weliswaar bevat de kop slechts een deel van de feiten, maar dat is op zichzelf geoorloofd. Een kop mag ongenuanceerder en kernachtiger zijn dan het artikel zelf omdat deze bedoeld is om de aandacht van de lezer te trekken. In het artikel kan de lezer vervolgens de gedetailleerde en genuanceerde berichtgeving lezen. De kop moet in samenhang met de rest van het artikel worden beoordeeld. Bij verdere lezing van het artikel kan de lezer – onder het tussenkopje Misverstand – kennis nemen van het standpunt van eiser dat de eigenaar van het reisbureau zijn beschuldiging al had gerectificeerd. Op het moment van publicatie beschikte de verslaggever nog niet over de door de eigenaar van het reisbureau ondertekende verklaring, zodat de verslaggever de rectificatie – anders dan eiser kennelijk veronderstelt – niet als feit kon brengen. Dat heeft De Telegraaf op 19 september 2014 alsnog gedaan, kort nadat zij de hand had weten te leggen op de verklaring van de eigenaar van het reisbureau waarin hij zijn beschuldiging rectificeerde. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is De Telegraaf bij de keuze voor de kop en samenvatting van het artikel van 17 september 2014 binnen de grenzen van het maatschappelijk betamelijke gebleven. Dat de nuance evenmin terugkomt in de zoekresultaten wanneer de naam van eiser wordt ingevoerd in Google, maken de kop en samenvatting niet onrechtmatig. Voor zover andere media alleen de kop hebben overgenomen en niet de nuance die het artikel daarin aanbrengt, is dat de verantwoordelijkheid van die andere media en niet van De Telegraaf.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Zoekmachineresultaat

Tags: , , , ,