Rechtbank Amsterdam 8 september 2010 (Sapph), LJN BP0978 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BP0978)Rechtbank Amsterdam 8 september 2010 (Sapph), ECLI:NL:RBAMS:2010:BP0978, LJN BP0978

Voor zover voor internetrecht van belang: Voor wat betreft het gestelde gebruik van de werken van fotograaf A op internetsites overweegt de rechtbank als volgt. Sapph stelt dat zij slechts één website heeft en heeft gehad. Deze website is via verschillende domeinnamen bereikbaar: sapphlingerie.com, sapph.be, sapph.eu, sapphbeach.be, sapphbeach.eu en sapphbeach.nl, maar er is slechts sprake van één server waarop alle bestanden staan, hetgeen ook blijkt uit het feit dat alle domeinnamen zijn gekoppeld aan één IP-adres. Deze stelling heeft Sapph met een verklaring van haar “webhost” onderbouwd. A heeft deze stelling van Sapph niet betwist. Het gebruik van de werken van A op een website is een zelfstandige openbaarmaking. Het doorlinken, via andere domeinnamen, naar die site niet. De werken zijn immers slechts éénmaal op de server van Sapph geplaatst. Dat betekent dat met de plaatsing van de werken op een site sprake is van eenmalig hergebruik. A heeft immers gesteld dat geen enkel werk door hem voor gebruik op internet is uitgeleverd, hetgeen door Sapph niet is betwist.


De rechtbank acht de door A bij de berekening van haar schade gehanteerde uitgangspunten in het onderhavige geval niet juist, dan wel niet redelijk. Ten aanzien van het hergebruik valt zonder nadere toelichting niet in te zien, dat en waarom de schade die A heeft geleden als gevolg van het zonder zijn toestemming hergebruiken van zijn werk hoger is dan het bedrag dat Sapph zou hebben betaald in geval toestemming voor hergebruik was verleend.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hyperlinks, nocategory, Redirect

Tags: , , , , , , , , ,