Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011 (Knipogend smiley beeldmerk), LJN BT8376 (ECLI:NL:RBARN:2011:BT8376)Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011 (Knipogend smiley beeldmerk), ECLI:NL:RBARN:2011:BT8376, LJN BT8376

Eiser vordert doorhaling van knipogend smiley beeldmerk door niet gebruik.


Geoordeeld wordt dat [gedaagde] voldoende concreet heeft aangetoond dat zij, naast de gestyleerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007. Zij heeft dit beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank niet slechts symbolisch gebruikt of enkel en alleen om het recht op dat beeldmerk in stand te houden. Uit de overgelegde stukken en de getuigenverklaringen blijkt weliswaar dat het beeldmerk niet op grote hoeveelheden fietsen is waargenomen en dat het gebruik van het beeldmerk op het balhoofd van de fietsen zelf niet heel consequent is geweest, althans dat dat beeldmerk niet op alle typen fietsen is gebruikt. Omdat het beeldmerk daarnaast echter ook op handelsdocumenten en op internet is gebruikt – hetgeen op basis van diezelfde stukken en getuigenverklaringen naar het oordeel van de rechtbank voldoende is bewezen – wordt dit voldoende geacht om te kunnen spreken van een reële exploitatie, zeker wanneer het soort fietsen en het lagere segment van de markt waarin gedaagde opereert of heeft geopereerd in aanmerking wordt genomen alsook het feit dat gedaagde een relatief kleine speler op de fietsenmarkt is.


Categorieën: Merkenrecht, nocategory

Tags: , ,