Rechtbank Arnhem 13 april 2011 (ECHOBOOMERS B.V.), LJN BQ3855 (ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3855)  1. Rechtbank Arnhem 13 april 2011 (ECHOBOOMERS B.V.), ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3855, LJN BQ3855, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3855, LJN BQ3855" target="_blank">korte inhoud

Ontbinding van samenwerkingsovk en vordering broncode. Samenwerkingsovereenkomst software-ontwikkeling (PlanDrive) voor rijscholen bepaalt dat het vrijstaat het product al niet niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en exploiteren. Verplichting ter beschikking stellen van broncode, moet door ECHOBOOMERS worden afgegeven aan [eisers]. Samenhang vanDatabase behoeft niet te worden afgegeven: vordering onvoldoende geconcretiseerd. Portretrecht succesvol ingeroepen tegen gebruik van beeltenissen van eiser en familieleden.

4.8. Derhalve volgt uit de artikelen 6 en 9 van de samenwerkingsovereenkomst, in onderling verband en samenhang gelezen, dat het in artikel 6 van de samenwerkings-overeenkomst geregelde zelfstandig recht van ieder der partijen om de generieke software PlanDrive te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren, zich ook uitstrekt over de rechtsverhouding tussen partijen na de beëindiging van die samenwerkings¬overeenkomst. Aangenomen moet daarom worden dat beide partijen thans ieder zelfstandig gebruik maken van de in artikel 6 van de samenwerkings¬overeenkomst aan hen toegekende rechten. Het verweer van Echoboomers dat Rijschool [eiser sub 1] c.s. geen belang heeft bij de afgifte van de broncode van de generieke software PlanDrive, omdat voor iedere exploitatiehandeling Rijschool [eiser sub 1] c.s. toestemming nodig heeft van Echoboomers, die Echoboomers niet verleent, faalt dan ook.


Categorie├źn: Auteursrecht, nocategory

Tags: