Rechtbank Arnhem 14 januari 2004 (Bühnenblitz), LJN AO3009 (ECLI:NL:RBARN:2004:AO3009)
Rechtbank Arnhem 14 januari 2004 (Bühnenblitz), LJN AO3009 (ECLI:NL:RBARN:2004:AO3009)

Schadevergoeding; Onrechtmatige daad; Gelet op het gemotiveerde verweer van Skylight volgt uit de hoofdregel van art. 150 Rv. dat op X de last rust om te bewijzen dat de zogenoemde Bühnenblitz in de omstandigheden waaronder dit werd ontstoken een zodanige hoeveelheid geluid heeft voortgebracht dat gehoorschade daarvan het gevolg kan zijn. De rechtbank beveelt een deskundigenonderzoek. Vooralsnog komt de rechtbank niet toe aan de zogenoemde omkeringsregel omdat daarvoor vereist is dat vaststaat dat Skylight jegens X onrechtmatig heeft gehandeld en het voorts aannemelijk is dat het gevaar waartegen de geschonden norm beoogt te beschermen zich heeft verwezenlijkt (vgl. HR 29-11-02, RvdW 2002, 190 en 191).


Categorieën: Internet als ondersteunende informatiebron, nocategory