Rechtbank Arnhem 15 november 2004 (IND-medewerker), LJN AR5927 (ECLI:NL:RBARN:2004:AR5927)
Rechtbank Arnhem 15 november 2004 (IND-medewerker), LJN AR5927 (ECLI:NL:RBARN:2004:AR5927)

Verweerder heeft in strijd met zijn eigen privacyreglement bewijs van oneigenlijk e-mailgebruik door eiser vergaard. Dit onrechtmatig verkregen bewijs is in casu niet toelaatbaar voor het aantonen van plichtsverzuim. Daarbij is bepalend dat het reglement het belang van eiser – namelijk diens persoonlijke levenssfeer – beoogt te beschermen, dat voorts niet is gebleken dat verweerder op een andere rechtmatige wijze van het verzamelde bewijs kennis had kunnen nemen en tot slot dat verweerder in het onderhavige geval onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht door dit materiaal vervolgens toch als bewijs te gebruiken.


Categorie├źn: Internet op het werk, nocategory