Rechtbank Arnhem 16 maart 2005 (weblog SP’er), LJN AT4342. (ECLI:NL:RBARN:2005:AT4342)
Rechtbank Arnhem 16 maart 2005 (weblog SP’er), LJN AT4342. (ECLI:NL:RBARN:2005:AT4342)

De gemeente vordert, zakelijk weergegeven, de veroordeling van gedaagde om onder verbeurte van dwangsommen op zijn weblog een rectificatie te plaatsen. De gemeente baseert haar vordering op de vaststaande feiten. De publicaties van gedaagde zijn niet anders dan als onrechtmatig te kwalificeren omdat daarin beschuldigingen zijn vervat die aantoonbaar onjuist en onnodig grievend zijn. Het gaat in zaken als deze steeds om afweging van twee tegenover elkaar staande hoogwaardige maatschappelijke belangen, in dit geval het belang van de gemeente om niet door publicaties op het internet en in de pers te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en anderzijds het belang van gedaagde dat hij zich kritisch en opiniërend moet kunnen uitlaten om te voorkomen dat door een gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan. Welke van deze belangen in een concreet geval de doorslag behoort te geven hangt volgens vaste jurisprudentie af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden waaronder in het bijzonder de door de door de Hoge Raad in het arrest van 24 juni 1983, NJ 1984, 801 genoemde factoren.


Categorie├źn: nocategory