Rechtbank Arnhem 17 januari 2013 (internetaangifte BZM), LJN BY8440 (ECLI:NL:RBONE:2013:BY8440)Rechtbank Arnhem 17 januari 2013 (internetaangifte BZM), ECLI:NL:RBONE:2013:BY8440, LJN BY8440

Naar het oordeel van de rechtbank kan uit paragraaf 36, tweede lid, van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst worden afgeleid dat verweerder ten aanzien van belastingplichtigen, zoals eiseres, die via internet aangifte BZM doen op grond van een met verweerder gesloten internet-aangifteovereenkomst, het – begunstigende – beleid voert dat erop neerkomt dat pas sprake is van een betalingsverzuim indien de automatische incasso na afloop van de maand waarin het weggebruik heeft plaatsgevonden niet leidt tot betaling van de verschuldigde BZM.


Categorieën: Belastingrecht, nocategory

Tags: , , ,