Rechtbank Arnhem 18 juli 2012 (fietsporno), LJN BX3401 (ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401)Rechtbank Arnhem 18 juli 2012 (fietsporno), ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401, LJN BX3401

Gedaagde-fietsenzaak heeft domeinnaam geregistreerd die vrijwel identitiek is aan die van eiser-fietsenzaak, en die leidt naar een porno-website.


Gedaagde voert aan dat zij om haar moverende redenen de domeinnaam geregistreerd heeft. Ter comparitie heeft gedaagde uitgelegd dat hij de concurrentie van eiser vreest en de domeinnaam geregistreerd heeft om die aan eiser te kunnen verkopen ‘als er rare dingen zouden gebeuren’. De rechtbank vermag niet in te zien wat gedaagde hiermee bedoelt.

Nu gedaagde zich niet uitlaat over een valide reden voor deze registratie van de naam die evident gekoppeld is aan haar concurrent eiser, is de rechtbank van oordeel dat er geen andere reden geweest kan zijn dan het dwarszitten van haar concurrent. Dit dwarszitten kan gelet op de concurrentiestrijd tussen partijen gericht zijn geweest op misleiding van klanten en potentiële klanten van eiser.

Voor de link naar de pornosite geeft gedaagde geen verklaring. Er kan een hacker aan het werk zijn geweest, stelt zij. Het evidente bestaan van een concurrentiestrijd tussen partijen leidt tot het vermoeden dat gedaagde zelf achter de link zit. Daarbij komt dat zij zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnaam.

Het voorgaande betekent naar het oordeel van de rechtbank dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door gedaagde. Zulke pesterij, uitgevoerd in het kader van een concurrentiestrijd, kan de goede naam van eiser schaden. Daarom acht de rechtbank deze pesterij onrechtmatig.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , , ,