Rechtbank Arnhem 2 februari 2005 (managementspelen), LJN AS6590 (ECLI:NL:RBARN:2005:AS6590)
Rechtbank Arnhem 2 februari 2005 (managementspelen), LJN AS6590 (ECLI:NL:RBARN:2005:AS6590)

De rechtbank oordeelt dat uit de door Sportdreams in deze procedure ingenomen stellingen geenszins volgt dat de door haar aangeboden managementspelen volkomen fictieve spelen zijn die niets meer met de uitslag van een werkelijk gehouden sportwedstrijd te maken hebben. Integendeel, uit het door haar aangevoerde blijkt juist dat deze uitslagen (mede) bepalend zijn voor de bepaling van de winnaars. De door haar aangeboden managementspelen moeten naar het oordeel van de rechtbank dan ook in beginsel worden aangemerkt als sportprijsvragen in de zin van de WoK in de ruime betekenis die daaraan pleegt te worden toegekend. Het organiseren van sportprijsvragen is een activiteit die onder de licentie van de Lotto valt. Hoewel Sportdreams kan worden toegegeven dat de WoK niet strekt tot het beschermen van de belangen van vergunninghouders als de Lotto, volgt daaruit niet dat het zonder vergunning aanbieden van managementspelen zoals Sportdreams dat doet niet onrechtmatig jegens de Lotto zou kunnen zijn. Dit is immers wel het geval, indien Sportdreams zich daardoor een ongeoorloofde voorsprong verschaft ten opzichte van de Lotto, die, nu zij eveneens managementspelen aanbiedt, als een rechtstreeks concurrent is te beschouwen. Naar het oordeel van de rechtbank verschaft Sportdreams zich door het in strijd met de WoK aanbieden van managementspelen een ongeoorloofde voorsprong op de Lotto, waardoor de Lotto schade kan lijden. Anders dan Sportdreams is Lotto als vergunninghouder bij het aanbieden van haar managementspelen immers aan strikte voorwaarden gebonden, terwijl Sportdreams niet aan dergelijke voorwaarden is gebonden. Het aanbieden van als kanspel aan te merken managementspel is derhalve onrechtmatig jegens de Lotto.


Categorie├źn: nocategory