Rechtbank Arnhem 21 april 2010 (percussiescholen), LJN BM2158, (ECLI:NL:RBARN:2010:BM2158)Rechtbank Arnhem 21 april 2010 (percussiescholen), ECLI:NL:RBARN:2010:BM2158, LJN
**BM2158**

De stelling van [eisers] dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar merkrecht wordt verworpen voor zover [eisers] hierbij doelt op het gebruik van de aanduiding doun-doun, met of zonder verbindingsstreepje.
Het betreft immers een beschrijvende aanduiding, die geen onderscheidend vermogen heeft. [eisers] kunnen zich daarom op grond van artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van deze aanduiding. De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika. Het zijn trommels, gemaakt van een uitgehold rond stuk hout, waarbij aan beide zijden een koeienvel is gespannen.
Het kan zijn dat niet iedereen bekend is met dit instrument en deze aanduiding, maar dat zal, zoals [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, wel het geval zijn bij percussionisten en andere liefhebbers.Ten aanzien van het wel voor bescherming in aanmerking komende logo in het beeldmerk, het figuurtje dat twee trommels vast houdt, overweegt de rechtbank als volgt.
[gedaagde] heeft ter comparitie onweersproken gesteld, dat hij, na het eerste preprocessuele bezwaar van [eisers], en nog voor de dagvaarding, van zijn site [domeinnaam] een informatieve site heeft gemaakt met informatie over [XX]s in het algemeen en links naar percussiescholen.[eisers] klaagt dat op deze pagina niet wordt verwezen naar haar gegevens. Zij heeft daar echter aan toegevoegd dat bezoekers ook niet verder kunnen doorklikken op de website en waarschijnlijk op de doodlopende website vastlopen.
Naar het oordeel van de rechtbank kan dit niet worden aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 2.20 BVIE, waartegen de merkhouder zich kan verzetten, dit wil zeggen gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, dan wel gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , ,