Rechtbank Arnhem 21 januari 2011 (VIA vs. Internetvakbond), LJN BP1783 (ECLI:NL:RBARN:2011:BP1783)Rechtbank Arnhem 21 januari 2011 (VIA vs. Internetvakbond),
ECLI:NL:RBARN:2011:BP1783, LJN
BP1783

Tussenvonnis, vervolg op Rb. Arnhem 3 maart 2010, ECLI:NL:RBARN:2011:BP1783, LJN BL7186. De Internetvakbond heeft slechts een fractie van de leden een e-mail gezonden met de concept-CAO, zo de e-mail die leden al heeft bereikt. Daarmee is de Internetvakbond tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting jegens de VIA zorg te dragen voor een deugdelijke ledenraadpleging onder alle leden. De Internetvakbond heeft de verdere stappen om te komen tot een CAO afgebroken omdat zij een ‘teleurstellend aantal reacties’ had ontvangen. Dat standpunt van de Internetvakbond vindt onvoldoende steun in de feiten zoals die thans zijn vastgesteld. Immers, zij heeft daarmee de indruk gewekt dat zij aan alle leden een e-mail had gestuurd en daarop een extreem lage respons had gekregen. Dat was echter niet het geval. Door op die grond de verdere onderhandelingen af te breken heeft de Internetvakbond gehandeld in strijd met hetgeen haar betaamde en derhalve onrechtmatig gehandeld.


Categorieën: E-mail, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , ,