Rechtbank Arnhem 22 juni 2011 (Blik van buiten), LJN BR0022 (ECLI:NL:RBARN:2011:BR0022)Rechtbank Arnhem 22 juni 2011 (Blik van buiten), ECLI:NL:RBARN:2011:BR0022, LJN BR0022

Eiseres c.s.hebben met de website van Blik van Buiten het concurrentieverbod overtreden,omdat eiseres c.s. met die website iedere bezoeker van het internet en dus ookde bestaande en potentiële relaties van de vennootschap hebben benaderd met,naar moet worden aangenomen, het oogmerk om die relaties te werven voortraining en coaching in de meest ruime zin van hun betekenis, waaronder de verbodenadvisering.

Een derde partij genaamd Vivartis heeft op haar website verwezen naar eiseres en haar (voormalige) website Blik van Buiten.

De rechtbank overweegt dat eerst moet komen vast te staan dat aan eiseres c.s. kan worden toegerekend dat op de website van Vivartis naar eiseres en haar concurrerende activiteiten wordt verwezen, zodat eiseres c.s. in dit opzicht het concurrentieverbod zijn blijven overtreden en debedongen boete zijn blijven verbeuren. Van toerekenbaarheid zal in dit geval reeds sprake zijn, indien de verwijzing heeft plaatsgehad met medeweten van eiseres c.s. Indien deze wetenschap kan worden aangenomen, is het aan eiseres c.s. om aannemelijk te maken dat zij zich tegen de verwijzing hebbenverzet en voldoende hebben gedaan om deze verwijzing te beëindigen. Hieromtrentis echter niets gesteld door eiseres c.s., zodat de rechtbank op voorhand ervan uitgaat dat zij niets hebben ondernomen om de verwijzing door Vivartis naar de activiteiten van eiseres te staken.


Categorieën: Hyperlinks, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , ,