Rechtbank Arnhem 22 september 2004 (Rubensdeskundige), LJN AR3511 (ECLI:NL:RBARN:2004:AR3511)
Rechtbank Arnhem 22 september 2004 (Rubensdeskundige), LJN AR3511 (ECLI:NL:RBARN:2004:AR3511)

Schadevergoeding. Eisers vorderen veroordeling van gedaagden, hoofdelijk, tot betaling aan hen van € 169.840,– ten titel van schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 februari 2004 en met de kosten, waaronder begrepen die van de beslagen. Het bedrag is opgebouwd uit bedragen die naar het oordeel van eisers teveel zijn betaald voor de aankoop van en reparaties aan schilderijen die zij met bemiddeling of op advies van gedaagden hebben gekocht – waarvoor zij stellen systematisch substantieel te veel te hebben betaald. Zij gronden de vordering op de stelling dat er sprake is van bedrog, althans dwaling, althans toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van diverse overeenkomsten tussen partijen, althans onrechtmatig handelen.


Categorieën: Internet als ondersteunende informatiebron, nocategory