Rechtbank Arnhem 25 januari 2010 (sergeant-majoor), LJN BL0923 (ECLI:NL:RBARN:2010:BL0923)Rechtbank Arnhem 25 januari 2010 (sergeant-majoor), ECLI:NL:RBARN:2010:BL0923, LJN
**BL0923**

Uit de vaststaande feiten volgt dat verdachte welbewust foto’s van slachtoffer op internet heeft verspreid waarop zij seksuele handelingen verricht en ondergaat en dat hij daarbij haar naam en teksten heeft geplaatst, een en ander met de bedoeling om haar zwart te maken.


Het op het internet plaatsen van deze foto’s, haar naam en teksten kan geen ander doel hebben dan ruchtbaarheid te geven aan de op de foto’s afgebeelde seksuele gedragingen van slachtoffer en aan de haar door verdachte gegeven predicaten.


Deze foto’s en teksten hebben onmiskenbaar een beledigend karakter. Ook verdachte geeft aan dat hij slachtoffer daarmee zwart wilde maken, wat inhoudt dat hij haar in haar eer en goede naam wilde aantasten. De op de foto’s afgebeelde gedragingen, alsmede de gebruikte term in combinatie met die foto’s leveren steeds voldoende bepaalde feiten op als bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht. Daarmee is het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.


Volgt veroordeling tot 4 maanden voorwaardelijke militaire detentie en 240 uren werkstraf.


Categorieën: nocategory, Smaadschrift, Strafrecht, Uitingsdelicten

Tags: , , ,