Rechtbank Arnhem 28 november 2012 (WK-ontwerpers), LJN BY6969 (ECLI:NL:RBARN:2012:BY6969)Rechtbank Arnhem 28 november 2012 (WK-ontwerpers), ECLI:NL:RBARN:2012:BY6969, LJN BY6969

Ter comparitie is van de zijde van eiser WK-Ontwerpers verklaard dat niet met gedaagde is besproken dat het ontwerpen en laten bouwen van extra webpagina’s apart zou worden gefactureerd. Volgens WK-Ontwerpers was het echter voor iedereen duidelijk dat dit extra kosten zou meebrengen. Waarom dit voor iedereen duidelijk was, heeft zij evenwel niet nader geconcretiseerd. Mede gelet op de onderbouwde stelling van gedaagde dat de hier aan de orde zijnde werkzaamheden onder de vaste prijs vielen, had het op de weg van WK-Ontwerpers gelegen om aan te tonen dat die posten geen onderdeel uitmaakten van de vaste prijs. Dit geldt te meer nu het hier gaat om het ontwerp en de bouw van extra webpagina’s en niet om het vullen van de website (content).


WK-Ontwerpers stelt meer in het algemeen dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van WK-Ontwerpers, aangezien zij de ontwerpen en/of afbeeldingen en/of (delen van) de uiterlijke vormgeving van WK-Ontwerpers, de ‘werken’, zonder toestemming heeft afgebeeld op haar website en/of zonder toestemming heeft gebruikt en/of verspreid en/of heeft gebruikt als huisstijl.WK-Ontwerpers heeft, zoals zij stelt “ter illustratie”, een aantal voorbeelden van inbreuken in het geding gebracht, voorzien van commentaar. Voorts heeft zij nog een aantal andere producties in het geding gebracht, die toepassingen laten zien van door haar ontwikkelde werken.


De rechtbank is van oordeel dat WK-Ontwerpers met de hiervoor weergegeven onderbouwing niet heeft voldaan aan haar stelplicht. Zij heeft slechts in algemene bewoordingen gesteld dat zij auteursrecht heeft op de door haar voor gedaagde gemaakte werken en dat gedaagde daarop inbreuk heeft gemaakt. Niet duidelijk is evenwel geworden wat zij precies bedoelt. Het enkele feit dat 27% van de website is gekopieerd en dat dit zoveel is dat toeval geheel is uitgesloten, betekent nog niet dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , ,