Rechtbank Arnhem 6 april 2011 (Agenda.nl), LJN BQ1729 (ECLI:NL:RBARN:2011:BQ1729)Rechtbank Arnhem 6 april 2011 (Agenda.nl), ECLI:NL:RBARN:2011:BQ1729, LJN BQ1729


De handelsnamen ‘theagenda.nl’, en ‘agenda.nl’ zijn, juist door de toevoeging ‘.nl’ en door het feit dat het woord uitgaan daarin niet wordt gebruikt, beide niet geheel beschrijvend of generiek voor een online uitgaansagenda. Bij domeinnamen verwijst de toevoeging .nl enkel naar het feit dat het om een internetadres in Nederland gaat. Bij handelsnamen is deze toevoeging echter niet noodzakelijk en maakt deze toevoeging integraal onderdeel uit van de handelsnaam (zie ook: Hof Amsterdam, 15 januari 2008, IER 2008, 39, Thuisbezorgd.nl / Thuisbezorgen.nl). Aan gedaagde NL Unlimited kan worden toegegeven dat deze handelsnamen gedeeltelijk beschrijvend zijn. Dit gedeeltelijk beschrijvende karakter van de in het geding zijnde handelsnamen kan de beschermingsomvang van deze handelsnamen op de voet van artikel 5 Hnw in kracht doen afnemen, omdat voorkomen moet worden dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd. Dit betekent echter nog niet dat eiser met zijn gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam theagenda.nl helemaal niet kan optreden tegen de gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam agenda.nl.
Vraag is of eiser, gelet op de omstandigheden van dit geval en met inachtneming van het voorgaande, met haar handelsnaam theagenda.nl op grond van artikel 5 Hnw kan optreden tegen het gebruik van de handelsnaam agenda.nl. Dat kan alleen als er, ondanks het deels beschrijvende karakter van die handelsnamen, toch gevaar bestaat voor verwarring bij het Nederlandse internetpubliek dat op zoek is naar informatie en advertenties of advertentieruimte over vrijetijdsbesteding.Naar het oordeel van de rechtbank is er onder de internetgebruikers die op zoek zijn naar informatie en advertenties of advertentieruimte over vrijetijdsbesteding verwarring mogelijk tussen de beide ondernemingen. NL Unlimited heeft met haar handelsnaam agenda.nl onvoldoende afstand genomen van de oudere handelsnaam theagenda.nl. Voor NL Unlimited bestaat nog steeds de mogelijkheid om haar handelsnaam, inclusief het onderdeel agenda, zo te formuleren dat zij wel voldoende afstand houdt tot de oudere handelsnaam van eiser.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , , ,