Rechtbank Assen 14 juni 2011 (kinderpornogewoonte), LJN BQ7825 (ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7825)Rechtbank Assen 14 juni 2011 (kinderpornogewoonte), ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7825, LJN BQ7825

De raadsvrouwe stelt zich op het standpunt dat het ‘gewoonte maken van’ een pluraliteit van feiten vereist. In bezit hebben is een toestand die zich op zichzelf inderdaad niet leent voor plurariteit. Toch bedreigt art. 240b lid 2 Sr het gewoonte maken van in bezit hebben van — kort gezegd — een pornografische afbeelding of een gegevensdrager met pornografische afbeelding(en) met een hogere straf. Tegen deze achtergrond zou het gewoonte maken van in bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager reeds kunnen bestaan in het bezit van meerdere pornografische afbeeldingen of meerdere gegevensdragers met (een) pornografische afbeelding(en). De gewoonte kan ook spreken uit de duur van het bezit of de wijze waarop men het bezit verkregen heeft. In de gebezigde bewijsmiddelen ligt besloten dat verdachte de bij hem aangetroffen kinderpornografische multimediafiles in delen heeft verzameld. Bij verdachte zijn 391 multimediafiles aangetroffen, opgeslagen op twee verschillende harde schijven op twee verschillende computers. De kinderpornobestanden stonden voorts opgeslagen op 4 verschillende locaties. Dat opslaan heeft niet in één keer kunnen geschieden, noch gelet op het aantal multimediafiles noch gelet op het feit dat deze zijn opgeslagen op verschillende media. In de gebezigde bewijsmiddelen ligt dus besloten dat de verdachte de multimediafiles niet in één keer maar in delen in bezit heeft gekregen. Daarmee kan het bewezenverklaarde ‘gewoonte maken’ zonder meer uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid.


Categorieën: Kinderporno, nocategory

Tags: , , ,