Rechtbank Assen 3 juli 2012 (ING phishing), LJN BX0155 (ECLI:NL:RBASS:2012:BX0155)Rechtbank Assen 3 juli 2012 (ING phishing), ECLI:NL:RBASS:2012:BX0155, LJN BX0155

Phishing is het kort gezegd het achterhalen van iemands identiteit en bankgegevens via internet. Criminelen proberen (gewoonlijk via een e-mail) persoonlijke gegevens van iemand te achterhalen zoals bankrekeningnummers, creditcardnummers, wachtwoorden, pincodes en dergelijke, waarmee zij geld van iemands rekening kunnen halen. Omdat deze geldbedragen alleen kunnen worden overgeboekt naar andere bankrekeningnummers, hebben criminelen ook rekeningnummers nodig waarop zij die door middel van phishing ontvreemde geldbedragen kunnen wegboeken. Personen die hiertoe hun bankrekening, bankpasje en eventueel hun pincode ter beschikking stellen, worden geldezels genoemd. De criminelen storten (het door phishing verkregen gestolen geld) op de bankrekening van een geldezel en sluizen het vervolgens door naar andere rekeningen of nemen het geld contant op.


Verdachte is betrokken geweest bij een organisatie die zich gedurende een langere periode, op grote schaal en op professionele wijze bezig hield met “phishingfraude”. Het vertrouwen dat door consumenten in het betaalnetwerk en in het bankwezen moet kunnen worden gesteld is van groot economisch en maatschappelijk belang. Door de bewezenverklaarde feiten is een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen van consument in het betalingsverkeer en het bankwezen. Wanneer dit vertrouwen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast heeft de handelwijze van verdachte geleid tot financiële schade voor Nederlandse banken. Bovendien is aan de rekeninghouders die slachtoffer van de phishingfraude zijn geworden veel stress en overlast toegebracht.

Bij het bepalen van de strafmaat is in aanmerking genomen dat verdachte deze feiten puur uit winstbejag heeft gepleegd. Voorts heeft de rechtbank bij de straftoemeting overwogen dat verdachte een leidende rol binnen de criminele organisatie moet worden toegedicht. De rechtbank acht dit aannemelijk omdat verdachte steeds degene was die het geld ging pinnen en hij kennelijk over grote bedragen geld kon beschikken gelet op de wijze waarop hij zichzelf presenteerde (dure kleding, sieraden en auto’s) terwijl hij niet over een reguliere bron van inkomsten beschikt.

Gezien de rol van verdachte, de grote aantallen “phishing” transacties, de lange periode waarin verdachte aan de activiteiten heeft deelgenomen, alsmede de omstandigheid dat hij jonge, vaak nog minderjarige, “geldezels” betrok bij zijn activiteiten, is de rechtbank van oordeel dat de straf recht doet aan de aard en de ernst van de feiten: 24 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk.


Categorieën: Computercriminaliteit, nocategory, Phishing

Tags: , , ,