Rechtbank Breda 4 mei 2011 (DJ Tiesto), LJN BQ3393 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3393)Rechtbank Breda 4 mei 2011 (DJ Tiesto),
ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3393, LJN
BQ3393,
ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3393, LJN BQ3393">korte inhoud

DJ Tiesto werd ervan beschuldigd met het nummer "Elements of life" inbreuk op het auteursrecht van een andere DJ op het muziekstuk "Swiwal" te hebben gemaakt. De rechtbank heeft geoordeeld dat het werk "Swiwal" geen werk in de zin van artikel 1 van de Auteurswet is en de vorderingen jegens Tiesto afgewezen. De rechtbank heeft daartoe het volgende overwogen. Om als auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen worden aangemerkt is vereist dat het onderdeel van “Swiwal”, bestaande uit 8 maten (waar "Elements of life" en "Swiwal" een overeenstemmend tonenschema hebben), een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank stelt vast dat “Swiwal” en “Sarabande” van Händel in de 8 betreffende maten voor wat betreft het tonenschema overeenstemmen. Niet relevant is of De Jong zich hiervan bewust is geweest toen hij “Swiwal” maakte. Aangezien het tonenschema van 8 maten van “Sarabande” tot het publieke domein behoort kan eiser zich met betrekking tot dat tonenschema niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Aan de orde is dan of eiser het betreffende tonenschema van 8 maten zodanig heeft bewerkt dat geoordeeld kan worden dat het stuk als gevolg van die bewerking een eigen oorspronkelijk karakter heeft verkregen en het persoonlijk stempel van de maker is gaan dragen. Voor zover die bewerking heeft bestaan uit het toevoegen van elementen die kenmerkend zijn voor een bepaalde stijl van Dance-muziek, merkt de rechtbank vooraf op dat een stijl, mode of trend, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Derhalve moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein van Dance-muziek – voldoende afstand van het tonenschema van Sarabande is genomen en op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl op het gebied van Dance-muziek. Het tonenschema van de 8 maten uit “Swiwal” is reeds vóór eind 2003 meermalen gebruikt in openbaar gemaakte muziekstukken waarbij de makers door “Sarabande” van Händel zijn geïnspireerd (filmmuziek van Barry Lyndon, Tomb Raider Legend, Pride&Prejudice, Levi’s-reclame). In het bijzonder geldt dat ook voor de Dance-uitvoering “Sarabande/Classical Trance” die Huinink heeft gecomponeerd en medio 2003, en derhalve eerder dan "Swiwal", heeft uitgebracht. De rechtbank stelt vast dat “Sarabande” en “Sarabande/Classical Trance” in de 8 betreffende maten voor wat betreft het tonenschema overeenstemmen. Eiser heeft het tonenschema in de 8 maten naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig bewerkt dat aan de eis is voldaan dat dat stuk als gevolg van die bewerking een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De drumbeat van basedrum en snare die eiser heeft gebruikt heeft gedaagde 3 reeds vóór hem gebruikt zodat oorspronkelijk karakter ontbreekt. Bovendien is deze drumbeat aan te merken als een stijlkenmerk van Dance-muziek. Deze beat maakt dat het betreffende nummer het 4/4 tempo en ritme dat in de Dance-muziek wordt gebruikt krijgt. Deze beat komt dan ook veelvuldig in dance-nummers voor. De synthesizer strings die eiser in “Swiwal” op de achtergrond in dezelfde toonsoort als de dominante synthesizerpartij heeft gebruikt, komen ook al in het muziekstuk van gedaagde 3. Dit gebruik van strings kan dan evenmin een oorspronkelijk karakter aan de 8 maten in “Swiwal” geven. Het op voormelde wijze toevoegen van synthesizer strings op de achtergrond komt bovendien in veel Dancenummers voor. Dit gebruik kan dan naar het oordeel van de rechtbank eveneens worden aangemerkt als een stijlkenmerk. Wat betreft de dominante synthesizerpartij geldt tot slot dat gedaagde 3 de tonen in de melodielijn aldus heeft bewerkt dat tonen in de 8 maten staccato worden herhaald. Eiser heeft de tonen in de melodielijn bewerkt met een “Swing Waltz” modus c.q. arpeggiator (een elektronicatechniek in een synthesizer) waardoor eveneens noten in de 8 maten staccato worden herhaald. Het onderscheid met de bewerking van gedaagde 3 is gering terwijl het resultaat behalve door de invoer in de synthesizer van het niet beschermde tonenschema wordt bepaald door de techniek van de synthesizer. Op deze wijze kan het desbetreffende deel van 8 maten geen oorspronkelijk karakter verkrijgen.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: