Rechtbank Breda 8 september 2004 (Credit Audit), LJN AR2220. (ECLI:NL:RBSGR:2004:AR2220)
Rechtbank Breda 8 september 2004 (Credit Audit), LJN AR2220. (ECLI:NL:RBSGR:2004:AR2220)

Eiseres vordert onder meer dat NCM c.s. worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 385.704,51 vermeerderd met de wettelijke rente over € 131.538,98 vanaf 31 juli 2003 omdat NCM Holding in 2002 zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van de woordmerken Credit Audit en Integrated Credit Management ICM en voorts NCM c.s. dit in 2003 hebben gedaan, in het bijzonder door deze merken te vermelden op diverse websites. Eiseres heeft beide merken in 1998 verkregen van [naam X] , die deze woordmerken in respectievelijk 1995 en 1996 bij het Benelux-Merkenbureau in 1995 heeft gedeponeerd. [Naam X] heeft in 1996 bij overeenkomst aan Eurocollect Incasso Services B.V. (later Eurocollect B.V.) en in 1997 bij aanvullende overeenkomst aan Eurocollect Assurantiën B.V. het recht verleend om de door [naam X ] ontwikkelde diensten en concepten op het gebied van credit management af te zetten en de door [naam X ] daarvoor bedachte productnamen Integrated Credit Management en Credit Audit te gebruiken. Eurocollect B.V. en Eurocollect Assurantiën B.V. zijn in 1999 overgenomen door en onderdeel geworden van het concern van NCM Holding. NCM Holding is in 2001 overgenomen door het Duitse Gerling concern. In augustus 2002 heeft Eurocollect aan eiseres bericht de overeenkomsten met ingang van 1 januari 2003 op te zeggen. De rechtbank verwerpt de stelling van NCM c.s. dat eiseres geen partij is bij de overeenkomsten. De rechtbank beantwoordt de vraag of NCM Holding in 2002 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van eiseres ontkennend. Na afloop van de overeenkomsten op 31 december 2002 is zowel op de website van het NCM Gerling concern als op de website van Eurocollect nog gebruik gemaakt van Credit Audit en (in mindere mate) Integrated Credit Management. NCM c.s. hebben aangevoerd dat deze merken dienen te worden vernietigd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De rechtbank is van oordeel dat het merk Credit Audit voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het gedeponeerde merk Integrated Credit Managament ICM moet naar het oordeel van de rechtbank eveneens voldoende onderscheidend vermogen worden toegedicht. Door NCM c.s. is, althans na 31 december 2002, echter niet deze combinatie, maar het teken Integrated Credit Management gebruikt. Dit is geen inbreuk op de merkrechten van eiseres. Het gebruik van Credit Audit op de website van Gerling NCM dient als merkgebruik te worden aangemerkt. NCM c.s. zijn daarvoor een schadevergoeding verschuldigd over de periode vanaf 1 januari 2003 tot en met maart 2003. De rechtbank veroordeelt NCM c.s. tot betaling aan eiseres van een bedrag van € 1.255,-, welk bedrag verhoogd dient te worden met € 238,45 indien en zodra eiseres aan NCM c.s. aantoont dat de Belastingdienst op afdracht van 19% BTW over het bedrag aanspraak heeft gemaakt.


Categorieën: Metatags-keywords-AdWords, nocategory