Rechtbank Den Haag 1 december 2014 (Syriëganger), ECLI:NL:RBDHA:2014:14652

Rechtbank Den Haag 1 december 2014 (Syriëganger), ECLI:NL:RBDHA:2014:14652

Voor zover voor internetrecht van belang:

Verdachte heeft in een langdurig chatgesprek met een vriend uitgelegd waarom hij het als zijn religieuze verplichting zag in Syrië te gaan deelnemen aan de gewapende jihad. Om in deze discussie zijn standpunt kracht bij te zetten heeft hij zijn vriend twee links gestuurd naar de in de tenlastelegging genoemde artikelen. Deze artikelen hebben ontegenzeggelijk een opruiend karakter en verdachte wist dit. Aangezien het hier echter gaat om een link die naar één persoon wordt gestuurd, is niet voldaan aan het vereiste dat met deze verzending beoogd werd aan de inhoud daarvan ruchtbaarheid te geven. Dit kan niet als verspreiding in de zin van artikel 132 worden aangemerkt, in aanmerking nemend het belang dat deze strafbaarstelling beoogt te beschermen, de openbare orde. Daarom moet verdachte van dit onderdeel worden vrijgesproken.

Met betrekking tot een afbeelding op social media, te weten het openbare deel van zijn persoonlijke Facepagina geplaatst, waarop verdachte staat afgebeeld met een Kalashnikov in zijn handen en waarbij onder meer de tekst “wij zijn beide strijders” is vermeld; en een of meer afbeeldingen op social media, te weten op het openbare deel van zijn persoonlijke Facebookpagina, geplaatst van een of meer vlaggen van het Islamitisch Kalifaat en/of IS en/of Al Qaida: Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte deze bestanden heeft verspreid. Dit is door de verdediging ook niet betwist. Anders dan de raadsman heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat deze films, foto’s en het betreffende document ontegenzeggelijk een opruiend karakter hebben. De boodschap ervan behelst – in elk geval indirect – een duidelijke oproep tot het plegen van terroristische misdrijven (wederom het plegen van moord met een terroristisch oogmerk).

De rechtbank overweegt dat de omstandigheid dat bestanden afkomstig zijn uit openbare bron niet aan bewezenverklaring in de weg staat. Naar vaste jurisprudentie is ook (verdere) verspreiding van opruiende bestanden strafbaar.

Categorieën: Chat, Hyperlinks, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , , ,