Rechtbank Den Haag 1 juni 2016 (Atag), ECLI:NL:RBDHA:2016:5952

Rechtbank Den Haag 1 juni 2016 (Atag), ECLI:NL:RBDHA:2016:5952

Vaststaat dat gedaagde uitgeputte apparatuur van de merken ATAG en PELGRIM via internet aanbood. Het enkele feit dat gedaagde bij die verkoop de (beeld-)merken van ATAG en PELGRIM gebruikte op zijn homepage, is onvoldoende om de suggestie te wekken van een commerciële band. Hij deed dat op dezelfde wijze waarop hij beeldmerken van andere apparatuur in beeld bracht. Verder bevatten de door Atag c.s. overgelegde stukken geen aanwijzingen dat het gebruik van genoemde merken door gedaagde zodanig was dat dit niet overeenstemt met de in de keukenbranche gebruikelijke wijze van adverteren.

Het gebruik van de merken ATAG en PELGRIM in het reclamemateriaal van gedaagde was niet deloyaal jegens Atag c.s. en vormt derhalve geen inbreuk op de merkrechten van Intell.

Het plaatsen van foto’s op een eigen website is, ook indien deze foto’s reeds elders op internet gepubliceerd waren, te beschouwen als een verveelvoudiging en nieuwe openbaarmaking daarvan, die aan de auteursrechthebbende zijn voorbehouden. Gedaagde heeft zelf de foto’s op kitchenpro.nl geplaatst, zodat hij verantwoordelijk is voor die inbreukmakende openbaarmaking en verveelvoudiging. Wat betreft de plaatsing van foto’s op bol.com is, gelet op het door gedaagde gevoerde verweer, niet komen vast te staan dat hij zelf betrokken is geweest bij deze plaatsing, dan wel hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

Categorieën: Auteursrecht, Merkenrecht, Openbaar, Uitputting

Tags: , , , ,