Rechtbank Den Haag 11 juli 2018 (Haga), ECLI:NL:RBDHA:2018:8344

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018 (Haga), ECLI:NL:RBDHA:2018:8344

De rechtbank is van oordeel dat Haga niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik van de afbeeldingen op de website en daarmee door haar geen inbreuk is gemaakt op enig recht van eiser. Daartoe is het volgende redengevend.

Dat de website feitelijk wordt beheerd en van content wordt voorzien door de gynaecologen van de vakgroep, wordt niet zozeer door eiser betwist. Evenmin staat ter discussie dat die gynaecologen tot 1 januari 2016 een maatschap vormden en nadien – vanwege landelijk nieuwe fiscale wetgeving – als vrijgevestigde specialisten in een andere rechtsvorm, namelijk een coöperatie, verder zijn gegaan. Het is ook de maatschap die volgens het SIDN-register domeinnaamhoudster is geweest vanaf 11 september 2008 (datum registratie) tot – in ieder geval – 1 januari 2016. Gesteld noch gebleken is dat de wijzing van de rechtsvorm van de vakgroep in 2016 verandering heeft gebracht in de (formele of feitelijke) situatie rondom het domeinnaamhouderschap. Voor de insinuatie van eiser dat de maatschap in reactie op zijn sommatiebrief op 1 juni 2017 alsnog als houdster van de domeinnaam is geregistreerd, bestaat geen enkele aanwijzing. De rechtbank neemt daarom aan dat de vakgroep – en niet (mede) een andere partij/entiteit – eerst als maatschap en daarna binnen de coöperatie steeds domeinnaamhoudster van de website is geweest. Het feitelijke beheer van de website en het domeinnaamhouderschap biedt dus geen aanknopingspunt om Haga verantwoordelijk te achten voor het gebruik van de afbeeldingen op de website.

De inhoud van de website wijst evenmin in de richting van enige betrokkenheid of verantwoordelijkheid van Haga bij/voor de inhoud van de website.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , ,