Rechtbank Den Haag 11 juni 2019 (privé-chat), ECLI:NL:RBDHA:2019:5877

Rechtbank Den Haag 11 juni 2019 (privé-chat), ECLI:NL:RBDHA:2019:5877

Vrijspraak voor bedreiging omdat niet blijkt dat het opzet van de verdachte erop was gericht dat Wilders daadwerkelijk op de hoogte zou raken van de door de verdachte verstuurde bewoordingen, ook niet in voorwaardelijke zin. Het ging om een privé chatgesprek met een in de Verenigde Staten woonachtige man. Dat gesprek bestond zonder dat daarvoor een aanleiding is aan te wijzen uit een stroom van beledigende en bedreigende teksten die over en weer werden verstuurd, terwijl de gesprekspartners elkaar niet kenden en elkaar niet eerder hadden gesproken. Het scenario dat teksten uit dit gesprek zouden worden doorgestuurd naar Wilders was niet uitgesloten, maar de kans daarop was niet zodanig groot dat het om een aanmerkelijke kans ging.

Categorieën: Bedreiging, Belediging (strafrecht), Chat, Openbaar

Tags: , , , , , ,