Rechtbank Den Haag 14 augustus 2014 (oppositionele activiteiten via internet), ECLI:NL:RBDHA:2014:10095Rechtbank Den Haag 14 augustus 2014 (oppositionele activiteiten via internet), ECLI:NL:RBDHA:2014:10095


Op verzoekers YouTube kanaal staan vijf filmpjes, die zijn geüpload tussen de twee en negen maanden geleden. Op deze filmpjes is verzoeker duidelijk herkenbaar in beeld. Verzoeker heeft gesteld dat deze filmpjes kritisch zijn ten aanzien van de Iraanse regering en het door die regering gevoerde beleid. Daarnaast heeft verzoeker onder zijn eigen naam een ten aanzien van de Iraanse overheid en het door haar gevoerde beleid kritisch artikel gepubliceerd op een website en is een interview met hem verschenen op een andere website, waarin zijn naam is genoemd en waarbij zijn foto is geplaatst.


Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft het bestreden besluit onvoldoende blijk van een zorgvuldige beoordeling van verzoekers oppositionele activiteiten via het internet, afgezet tegen de hierboven aangehaalde informatie uit het meest recente ambtsbericht over Iran alsmede in het licht van het hierboven aangehaalde arrest van het EHRM van 15 mei 2012. Het bestreden besluit is daarom genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb, en dus kennelijk onrechtmatig.


Categorie├źn: Filmpjes op internet, nocategory, Vreemdelingenrecht

Tags: , , , , , , ,