Rechtbank Den Haag 14 september 2017 (kinderporno via Twitter), ECLI:NL:RBDHA:2017:10941

Rechtbank Den Haag 14 september 2017 (kinderporno via Twitter), ECLI:NL:RBDHA:2017:10941

Wat betreft de vraag van de raadsvrouw of het plaatsen en het bekijken van foto’s die als kinderpornografisch kunnen worden aangemerkt op een account op Twitter ook als verspreiden dan wel bezitten van deze foto’s kan worden gekwalificeerd, overweegt de rechtbank als volgt. In artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is naast het “verspreiden” en “in bezit hebben” ook “het zich door middel van een geautomatiseerd netwerk en met gebruikmaking van een communicatiedienst toegang verschaffen” strafbaar gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte zich, door foto’s die als kinderpornografisch kunnen worden aangemerkt op een twitteraccount met 100 tot 200 volgers te plaatsen, schuldig heeft gemaakt aan het bezit en het verspreiden van die foto’s. Hij had immers niet alleen zelf toegang tot deze foto’s, maar heeft ook aan 100 tot 200 volgers de mogelijkheid verschaft om toegang te krijgen tot deze foto’s en deze foto’s te downloaden. Hoewel de verdachte heeft verklaard maar tweemaal zelf foto’s die als kinderpornografisch kunnen worden aangemerkt op zijn twitteraccount te hebben geplaatst, heeft hij eveneens verklaard in de ten laste gelegde periode veel vaker dergelijke foto’s via twitteraccounts van anderen te hebben bekeken. De rechtbank is van oordeel dat hij zich aldus ook toegang tot dergelijke foto’s heeft verschaft door middel van een geautomatiseerd netwerk en met gebruikmaking van een communicatiedienst.

De verdachte heeft zich behalve aan het bezit van de in de bewezenverklaring genoemde 2 foto’s tevens schuldig gemaakt aan het bezit, dan wel het verspreiden en aanbieden van nog 17 kinderpornografische foto’s.

Volgt veroordeling tot 60 uren werkstraf.

Categorieën: Kinderporno, Twitter

Tags: , , , ,