Rechtbank Den Haag 17 augustus 2017 (poging afdreiging), ECLI:NL:RBDHA:2017:9971

Rechtbank Den Haag 17 augustus 2017 (poging afdreiging), ECLI:NL:RBDHA:2017:9971

Dreigement om naaktfoto’s op internet te zetten als slachtoffer (14 jaar) geen geld betaalt.

Vast staat dat verdachte berichten heeft gestuurd met het oogmerk om door afdreiging goederen te verkrijgen. Vast staat ook dat verdachte deze goederen niet heeft ontvangen. Dit maakt dat de gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm zouden kunnen worden aangemerkt als een voltooide poging tot afdreiging. Anders dan door de officier van justitie betoogd is in het geval van een voltooide poging vrijwillige terugtred in de zin van art. 46b Sr niet reeds in zijn algemeenheid uitgesloten. Of gedragingen van de verdachte toereikend zijn om de gevolgtrekking te wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden die van zijn wil onafhankelijk zijn, hangt ook dan – mede gelet op de aard van het misdrijf – af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij verdient opmerking dat voor het aannemen van vrijwillige terugtred in geval van een voltooide poging veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten (vgl. HR 19 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ2169, NJ 2007/29). Aan het beroep op vrijwillige terugtred is ten grondslag gelegd dat verdachte op enig moment is gestopt met het versturen van (dreigende) berichten. Die enkele omstandigheid kan niet voldoende geschikt worden geacht om te beletten dat aangeefster gevolg zou geven aan het reeds gedane dreigement.

Volgt veroordeling tot vier maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Categorieën: Afdreiging (art. 318 Sr.), Foto's, Sextortion

Tags: , , , , , ,