Rechtbank Den Haag 17 december 2014 (Hack GH Ziekenhuis), ECLI:NL:RBDHA:2014:15611

Rechtbank Den Haag 17 december 2014 (Hack GH Ziekenhuis), ECLI:NL:RBDHA:2014:15611

Voor zover voor internetrechtspraak van belang:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk, door zonder toestemming en met gebruikmaking van door hacken verkregen inloggegevens binnen te dringen in een server van het GHZ en van die server gegevens over te nemen. Hoewel de rechtbank wil aannemen dat verdachte geen kwade bedoelingen heeft gehad en een misstand aan de kaak heeft willen stellen, heeft verdachte door na de initiële hack meermalen in te loggen en te zoeken naar privacygevoelige gegevens van derden strafrechtelijk laakbaar gehandeld. Verdachte heeft met zijn handelen inbreuk gemaakt op het recht van het ziekenhuis op het ongestoorde gebruik van hun digitale systeem en op het recht van de patiënten van dat ziekenhuis op bescherming van deze zeer gevoelige gegevens. Daarbij heeft verdachte ook bewust het risico genomen dat het systeem zou crashen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ten slotte heeft het ziekenhuis door toedoen van verdachte schade geleden, welke schade losstaat van de investeringen op digitaal gebied die nadien zijn gedaan. In het voordeel van verdachte neemt de rechtbank in aanmerking dat aan zijn handelen geen financieel motief ten grondslag heeft gelegen.
Vermeldenswaard in dit verband is verder dat het CBP in zijn onderzoek rond deze digitale inbraak op de server van het GH Ziekenhuis, eind 2014 concludeert dat het ziekenhuis passende maatregelen heeft getroffen, zodat het ziekenhuis volgens het CBP daarmee voldoet aan de beveiligingseisen uit de Wbp.

Categorieën: Computercriminaliteit

Tags: , , ,