Rechtbank Den Haag 17 januari 2020 (JuMatech vs. Asperitas), ECLI:NL:RBDHA:2020:311

Rechtbank Den Haag 17 januari 2020 (JuMatech vs. Asperitas), ECLI:NL:RBDHA:2020:311

Verbroken samenwerking. Asperitas heeft verklaard dat zij de litigieuze video’s op dit moment gebruikt om te laten zien wat zij te bieden heeft. Daaruit volgt naar voorlopig oordeel dat zij thans, na de beëindiging van de samenwerking, de video’s (ook) gebruikt in het economisch verkeer voor haar eigen waren en diensten. Dat geldt te meer nu JuMatech in de video’s niet wordt genoemd.

Ook het gegeven dat voor een deel van de video’s geldt dat dit beeldmateriaal betreft dat door derden is gemaakt en niet op de website of sociale media-pagina’s van Asperitas zelf staat, neemt naar voorlopig oordeel niet weg dat Asperitas deze video’s gebruikt in het economisch verkeer voor haar waren en diensten. De video’s hebben door Asperitas vervaardigde modules als onderwerp en worden op de website dan wel sociale mediapagina van Asperitas met een afbeelding en titel getoond op een zodanige wijze dat – ook indien de bezoeker bij het klikken daarop feitelijk wordt doorgeleid naar een website van een derde – een verband wordt gelegd met de waren en diensten van Asperitas zelf.

Categorieën: Filmpjes op internet, Merkenrecht, Sociale netwerksites

Tags: , , , , ,